Hotel Flamingo
ENLACES INTERESANTES
ENG FRA CAT
Hotel Flamingo
ENLACES INTERESANTES
Aviso legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts són propietat de l’Hotel Flamingo. Queda així prohibida la reproducció de qualsevol contingut d’aquesta web sense el consentiment del seu propietari. En cas de manipulació extracció d’arxius del web, ja siguin fotografies o textes, comportarà que el seu propietari emprengui les accions legals que corresponguin.

No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts sense el consentiment exprés del seu propietari i el seu autor.

L’Hotel Flamingo donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Titular del web:
Hotel Flamingo
Servibas Hotel 98, SL
NIF B-17567421
Tel. 972 75 09 27
C/ Església, 112
17258 L’Estartit
Girona – Costa Brava – Spain
info@hotelflamingo.info

Reserves
TEL: (+34) 972 75 09 27
info@hotelflamingo.info
17258 L'Estartit
(Girona - Costa Brava)